Jo Weaver - Gorillas
Jo Weaver - Bibi
Bibi-p27-28-website
Jo Weaver - Bibi
Jo Weaver - Bibi
Jo Weaver - Little Tigers
Jo Weaver - Little Tigers
Jo Weaver - Little Tigers
Jo Weaver - Little Tigers
Jo Weaver - Little Whale
Jo Weaver - Little Whale
Jo Weaver - Little Whale
from A Story Like The Wind by Gill Lewis, illustrated by Jo Weaver
from A Story Like The Wind by Gill Lewis, illustrated by Jo Weaver
from A Story Like The Wind by Gill Lewis, illustrated by Jo Weaver
from A Story Like The Wind by Gill Lewis, illustrated by Jo Weaver
from A Story Like The Wind by Gill Lewis, illustrated by Jo Weaver
Jo Weaver - Little One
Jo Weaver - Little One
Jo Weaver - Little One
Jo Weaver - Little One
Jo Weaver - The Last Orangutan
Jo Weaver
Jo Weaver
from sketchbook for Little One
from sketchbook for Little One
from sketchbook for Little One
Jo Weaver